Storitve – Informacijska tehnologija

Poslovne storitve

  • Organizacija poslovanja

    Vzpostavimo celotno poslovanje ali del poslovanja, pregledamo in analiziramo poslovne potrebe, določimo odgovornosti in vloge ter vpeljemo sodelavce v nov način poslovanja.

  • Optimizacija poslovanja

    Pregledamo in analiziramo celotno poslovanje ali del poslovanja, poiščemo šibke točke, pripravimo predloge izboljšav in optimiziramo poslovne procese.

  • Strateško svetovanje

    Pregledamo in analiziramo poslovanje podjetja, pripravimo predloge za strateške poteze v podjetju in jih po želji tudi izvedemo.